TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

 

Tomografia komputerowa jest to metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie. Tomografia komputerowa jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i krótkotrwałym. W zależności od badanego narządu trwa od kilku sekund do paru minut. Podczas badania specjalna platforma z pacjentem wjeżdża do aparatu tomografii komputerowej. Pacjent znajduje się pomiędzy lampą a detektorami. Dzięki aparatom nowej generacji poprzez zastosowanie wielu rzędów detektorów promieniowania rentgenowskiego uzyskuje się większy jednorazowy zakres badania tomografii komputerowej, a dzięki temu możliwe jest zredukowanie do potrzebnego minimum dawki promieniowania.

Przygotowanie do badania

Ostatni posiłek należy spożyć co najmniej 6 godzin przed badaniem TK.

Jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Pacjent przed badaniem TK powinien być prawidłowo nawodniony, w tym celu należy wypić 1.5-2 l niegazowanej wody do 3 godzin przed badaniem.

Ze względu na wskazania medyczne w niektórych badaniach wymagane jest dożylne podanie tzw. jodowych środków kontrastowych, pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania może być znacznie ograniczona.Ponieważ środki kontrastowe zawierają jod, do badania TK z ich podaniem konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy.

Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie, w oparciu o wskazania diagnostyczne, przeszłość chorobową pacjenta( przebieg choroby pacjenta),oraz wyniki badań laboratoryjnych (w tym kreatyniny)

Pacjenci z nadczynnością tarczycy mogą być poddani badaniu TK z podaniem kontrastu jodowego tylko w stadium tzw. eutyreozy, tj. prawidłowego poziomu TSH, fT3, fT4.

W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowo konsultacja endokrynologa o braku przeciwwskazań do podania jodowego środka kontrastowego.

Pacjenci z rozpoznanymi i leczonymi chorobami nerek mogą być badani w TK z podaniem jodowego środka kontrastowego, jednak każdorazowo decyzja jest podejmowana przez lekarza radiologa nadzorującego badanie w stosunku do danego pacjenta, w oparciu o jego stan zdrowia, wskazania diagnostyczne i wyniki badań laboratoryjnych, m.in. poziomu kreatyniny (i GFR -współczynnik przesączania kłębuszkowego).

W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowo konsultacja nefrologa, sporadycznie ze względu na przesłanki medyczne radiolog może zdecydować o braku możliwości podania jodowego środka cieniującego i wykonaniu badania TK bez wzmocnienia kontrastowego, o fakcie tym każdorazowo jest informowany pacjent.

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka w ciągu najbliższych 24 h, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża!