MEDYCYNA PRACY

 

Czy zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę? Chcesz mieć pewność, że dajesz im najlepszą ochronę medyczną i mogą bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki? Zdecyduj się na badania medycyny pracy w NZOZ Neuromedyka. Postaw na profesjonalny, kompleksowy zakres usług dostosowanych do potrzeb Twojej firmy.

Co zyskasz?

Wszystkie badania organizowane są tak, aby do minimum skrócić nieobecność pracownika na stanowisku pracy. 94% naszych pacjentów obsługiwanych jest w ciągu 1 dnia. Badania wykonywane są w siedzibie NZOZ Neuromedyka lub na terenie zakładu pracy. Zapewniamy dojazd lekarzy i pielęgniarek dysponujących sprzętem medycznym niezbędnym do przeprowadzenia badań.

Stan zdrowia pacjentów jest dla nas najważniejszy. Jeśli lekarz medycyny pracy zaobserwuje u pacjenta niepokojące symptomy, natychmiast kieruje go do lekarza specjalisty w celu postawienia dokładnej diagnozy oraz rozpoczęcia procesu leczenia.

Proponujemy 2 formy płatności dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy:

Abonament medyczny – stała miesięczna kwota oraz nielimitowana liczba badań objętych umową,

Płatność za wykonane usługi – płatność tylko za wykonane badania.

Do faktury za wykonane usługi zostanie załączony dokument, zawierający imienną listę przebadanych osób wraz z wykazem przeprowadzonych badań, W ramach medycyny pracy wykonujemy:

badania wstępne

badania okresowe

badania kontrolne

wizytację stanowisk pracy

Kogo obowiązują badania medycyny pracy?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi zostać poddany badaniom wstępnym, a w późniejszym czasie – badaniom okresowym. W przypadku dłuższych zwolnień lekarskich – również badaniom kontrolnym. Badania medycyny pracy wykonywane są na koszt pracodawcy, na podstawie stosownego skierowania. Badania wstępne musi wykonać osoba rozpoczynająca pracę na danym stanowisku w firmie. Częstotliwość badań okresowych reguluje kodeks pracy – uzależnione jest to od zajmowanego stanowiska oraz zagrożeń, jakie się z nim wiążą. Badania okresowe powinny być wykonywane w odstępie od 2 do 5 lat. Badania kontrolne obowiązują osoby, które przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania wstępne, okresowe oraz kontrolne wykonywane są na podstawie skierowania zawierającego opis charakteru pracy oraz ewentualnych zagrożeń związanych ze stanowiskiem. Skierowanie wydaje pracodawca, zapewniamy jednak pełne wsparcie przy prawidłowym wypełnieniu skierowania.