ERGOSPIROMETRIA

 

Ergospirometria (spiroergometria, test wydolnościowy) jest testem wysiłkowym sercowo-płucnym wykorzystywanym na całym świecie u sportowców, osób amatorsko uprawiających sport, pacjentów z poradni kardiologicznych, rehabilitacyjnych i pulmonologicznych. Ten test wydolnościowy z oceną gazów oddechowych podczas wysiłku fizycznego, jest najlepszym obiektywnie sposobem diagnostyki duszności wysiłkowej. Ergospirometria umożliwia przetwarzanie powtarzalnych informacji na temat przyczyn nietolerancji wysiłku, umożliwia diagnostykę różnicową przyczyn kardiologicznych i pneumonologicznych duszności, pozwala ocenić wydolność wentylacyjną oraz dostarcza informacji prognostycznych, może być wykorzystywany w ocenie skuteczności leczenia.

Podstawowe parametry ustalane podczas takiego badania to:

maksymalny pułap tlenowy VO2 max

szczytowe pochłanianie tlenu (VO2peak)

wysiłkowa odpowiedź wentylacyjna (VE/VCO2slope)

wskaźnik wymiany oddechowej podczas wysiłku (RER=VCO2/VO2)

Parametr użyteczny w ocenie stopnia wykorzystania przemian beztlenowych podczas wysiłku

wyznaczenie pułapu tlenowego

określanie poziomu wysiłku (tętno lub moc) optymalnego do spalania tkanki tłuszczowej