OKULISTA

 

Lekarz okulista przeprowadza diagnozowanie i leczenie chorób narządu wzroku oraz rozpoznawanie i korekcję wad wzroku. Spora część jego pracy polega na wykonywaniu działań profilaktycznych, które zapobiegają pogłębianiu lub nawet wystąpieniu wad wzroku.

Do zadań tego specjalisty należy:

wykonywanie badań podstawowych i dodatkowych pomocnych w diagnozowaniu schorzeń narządu wzroku, takich jak np. oznaczanie pola widzenia z zastosowaniem perymetru, badanie ciśnienia śródgałkowego, oględziny dna oka;

wykrywanie wad wzroku, np. daltonizmu, krótko- i nadwzroczności, astygmatyzmu i kierowanie do zaopatrzenia w odpowiednie okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe; leczenie nieinwazyjne wad wzroku, a także monitoring postępu terapii; pomoc w stanach ostrych i nagłych (np. usuwanie ciała obcego z oka, likwidacja skutków urazów;

monitorowanie stanu zdrowia narządu wzroku przy współistniejących chorobach ogólnoustrojowych, np. przy cukrzycy;

kierowanie na konsultacje z lekarzami innych specjalności i konsultowanie na prośbę innych specjalistów.

Do okulisty przychodzimy, kiedy:

pojawiają się problemy z widzeniem: postępujące stopniowo lub takie, które wystąpiły nagle na krótko lub na stałe;

często odczuwamy bóle głowy i napięcie lub ucisk w okolicach twarzoczaszki, miewamy migreny, zawroty głowy;

coś wpadło do oka lub podczas mrugania odczuwamy ból, pieczenie;

występują problemy z nawilżaniem oczu, oczy swędzą, szczypią, są zaczerwienione, łzawią;

wystąpił uraz głowy lub silne uderzenie – szczególnie, jeśli dotyczyły potylicy;

okulary lub soczewki kontaktowe nie spełniają swojego zadania.

Warto też odwiedzić tego specjalistę, jeśli planuje się ciążę, ale stwierdzona została wada wzroku, która może się pogłębić pod wpływem wysiłku, jaki czeka kobietę podczas porodu.