PSYCHIATRA

 

Psychiatra zajmuje się zdrowiem psychicznym człowieka: diagnozuje, różnicuje i leczy choroby i zaburzenia psychiczne oraz maniakalne i paranoidalne, upośledzenia umysłowe, nerwice, depresje, uzależnienia i syndromy niedostosowania społecznego.

Do psychiatry przychodzimy, kiedy zauważymy:

u dotychczas zdrowej osoby pojawiają się zaburzenia emocji, percepcji, osobowości lub zachowania – nagle lub stopniowo coraz silniej, okresowo lub na stałe;

osoba ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną lub zaburzeniem umysłowym czy emocjonalnym zaczyna zachowywać się inaczej, staje się niebezpieczna, agresywna;

podejrzewa się uzależnienie od środków psychotropowych, alkoholu, seksu lub innych czynników lub kiedy osoba uzależniona jest niepodatna na leczenie w ośrodkach odwykowych;

leki do stosowania na schorzenie zdiagnozowane przez psychiatrę nie działają lub pogłębiają negatywne reakcje;

konieczne jest przeprowadzenie badania, które potwierdzi lub wykluczy istnienie choroby psychicznej u osoby z podejrzeniem guza mózgu.