BADANIA PSYCHOTECHNICZNE

Odpowiednie predyspozycje psychologiczne są niezbędne do wykonywania wielu zawodów. Z tego powodu m.in. w ramach medycyny pracy przeprowadza się badania psychotechniczne, będące warunkiem otrzymania orzeczenia o zdolności do pracy. W NZOZ Neuromedyka prowadzimy kompleksową diagnostykę psychotechniczną. Nasza pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt, umożliwiający wykonywanie badań szybko i zgodnie z obowiązującymi standardami badań psychotechnicznych. Prowadzimy badania psychologiczne i psychotechniczne:

kierowców:

wykonujących przewóz drogowy,

przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy

 kandydatów na kierowcę kategorii C, CE, D, DE

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

instruktorów nauki jazdy

kandydatów na instruktorów nauki jazdy

egzaminatorów

kandydatów na egzaminatorów motorniczych

osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem

osób skierowanych z powodu: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu przekroczenia limitu 24 punktów karnych

kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny

osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem

maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych

operatorów: wózków widłowych, podnośnikowych, suwnic, maszyn w ruchu i urządzeń koparek, ładowarek, koparko-ładowarek dźwigów lub żurawi

osób pracujących na wysokości

osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy (konsultacja psychologiczna)

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Badanie przeprowadzane jest na podstawie skierowania:

od lekarza

od pracodawcy z urzędu wydającego prawo jazdy

bez skierowania, np. instruktor, egzaminator.