PEDIATRA

 

Właściwa profilaktyka, kontrola zdrowia i leczenie rozpoznanych chorób ma ogromny wpływ na przyszłość Twojego dziecka, dlatego tak ważne jest wybranie kompetentnego pediatry z odpowiednim podejściem do dziecka. Pediatra powinien mieć nie tylko szeroką wiedzę, lecz także – dzięki odpowiedniemu kontaktowi z małym Pacjentem – powinien umieć zmniejszyć jego strach i nieufność.

Do zadań lekarza pediatry należą:

przeprowadzanie badań przedmiotowych, podmiotowych i czynnościowych u dzieci i młodzieży w zakresie chorób przewlekłych, infekcyjnych oraz urazów;

przeprowadzanie bilansów rozwoju dziecka zgodnie z harmonogramem tych badań i dodatkowych badań, w czasie których monitoruje określone elementy rozwoju małego pacjenta;

kwalifikowanie do szczepień ochronnych; leczenie metodami niechirurgicznymi schorzeń ostrych i przewlekłych;

kierowanie do specjalistów na badania dodatkowe;

pobieranie materiału biologicznego, kierowanie na badania laboratoryjne i interpretacja wyników analiz;

udzielanie pomocy w stanach nagłych;

wystawianie opinii, świadectw i zaświadczeń do różnych celów.

Do pediatry przychodzimy, kiedy zauważymy:

dziecko ma objawy infekcji, podejrzewamy chorobę przewlekłą lub przy stwierdzonej chorobie przewlekłej stan dziecka uległ pogorszeniu;

jakiekolwiek niepokojące objawy w rozwoju niemowlęcia, asymetrię ciała lub zakłócenia w działaniu organizmu dziecka;

niemowlę cierpi na uporczywe kolki, wykazuje objawy nietolerancji pokarmowych, na skórze pojawiają się zmiany;

dziecko zakończyło antybiotykoterapię;

pojawiły się symptomy uczulenia/alergii;

zauważamy u dziecka zmiany w osobowości, zachowaniu, szczególnie w połączeniu z niepokojącymi fizycznymi zmianami w ciele;

dziecku potrzebne jest zwolnienie zajęć szkolnych lub ze względu na stan zdrowia nie może ono uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego;

potrzebne jest skierowanie do lekarza innej dziedziny medycyny;

po zastosowanych lekach stan zdrowia nie uległ poprawie lub nawet się pogorszył.