HOLTER EKG

 

Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca w długim okresie czasu, co najmniej 24 godzin Badanie pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji. Dzięki badaniu można wykryć przyczynę lub monitorować leczenie takich chorób, jak: Omdlenia i utraty przytomności pochodzenia sercowego. Zaburzenia rytmu serca. Choroba wieńcowa i stan po zawale serca. Bloki przewodzenia i pauzy w pracy serca wymagające leczenia za pomocą wszczepienia stymulatora serca. Ocena rytmu po wszczepieniu stymulatora serca. Obserwacja niektórych wrodzonych chorób serca.

Przygotowanie do badania

• Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, bo trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pracę serca.

• Przed założeniem elektrod aparatu holterowskiego zostanie usunięte owłosienie z klatki piersiowej.

• W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe. Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi

• Jeżeli pacjent ma wszczepiony stymulator, powinien dostarczyć informację o aktualnych parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).

• Urządzenie rejestrujące nie jest wodoszczelne i nie może zostać zamoczone!