KTG

 

Kardiotokografia (KTG) płodu. Kardiotokografia (KTG) to badanie, które pozwala monitorować czynność serca płodu oraz skurcze mięśnia macicy. Wykonuje się je najwcześniej w 25. tygodniu ciąży, ale przeważnie, o ile nie ma ku temu przesłanek, pierwsze badanie KTG ginekolog zleca w okolicach przewidywanego terminu porodu. Potem zazwyczaj trzeba powtarzać badanie co 2-3 dni, aż do rozwiązania. Wynik KTG jest cenny dla prowadzącego ciężarną kobietę lekarza, bowiem pozwala ocenić, w jakim stanie jest dziecko, które ma przyjść na świat. Dzięki kardiotokografii można śledzić czynności serca płodu, a więc także szybko reagować, gdy częstotliwość uderzeń serca odbiega od normy. Liczba uderzeń powinna oscylować w granicach 110-160 na minutę. Jeśli jest niższa niż wartość dolnej granicy, mamy do czynienia z tzw. bradykardią – może to oznaczać niedotlenienie płodu. Jeśli serce bije zbyt szybko (tachykardia), mogło dojść do zakażenia wewnątrzmacicznego.