GASTROSKOPIA

 

Gastroskopia to metoda badania początkowego odcinka przewodu pokarmowego, która pomaga lekarzowi skontrolować stan przełyku, żołądka i dwunastnicy. Gastroskopia polega na wprowadzeniu do przełyku przewodu, który rejestruje i przekazuje obraz z wnętrza ciała pacjenta.

Przygotowanie do badania:

• na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść,

• na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy,

• u pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych bezpośrednio przed badaniem podaje się antybiotyk,

• badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta,

• bezpośrednio przed wprowadzeniem endoskopu pielęgniarka znieczula gardło spryskując je 2% lignokainą.

Podczas badania może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur medycznych, takich jak usunięcie polipów i/lub pobranie wycinków bądź badanie histopatologiczne polipów/wycinków.