POLE WIDZENIA

 

Pole widzenia jest to zbiór punktów w przestrzeni widzianych jednocześnie podczas patrzenia w jeden punkt (fiksacji) przez dane oko – inaczej przestrzeń, jaką oko nieruchome ogarnia wzrokiem. Badanie pola widzenia – perymetria polega na wykreśleniu na schematach obszaru widzianego nieruchomym okiem. Perymetria komputerowa pozwala na precyzyjne określenie i przeanalizowanie progu czułości siatkówki w stosunku do poziomu prawidłowego – skorygowanego dla wieku oraz wykazuje ewentualne ubytki (zarówno miejsca jak i ich wielkość) w polu widzenia. Metoda ta eliminuje też subiektywne błędy badanego i badającego, które w znacznym stopniu wpływały na wyniki badań metodami tradycyjnymi. Schemat pola widzenia przedstawiony jest w postaci wykresu cyfrowego, znaczkami lub skalą szarości postrzeganego pola widzenia. Badanie pola widzenia wymaga współpracy i uwagi ze strony pacjenta, gdyż na podstawie jego odpowiedzi wykreśla się pole widzenia. Dlatego badania nie wykonuje się u małych dzieci, osób z ociężałością umysłową i osób starszych ze złą orientacją. W przypadku słabej ostrości wzroku także nie jest możliwe ustalenie pola widzenia. Badany pacjent siedzi przed aparatem (perymetrem) z unieruchomioną głową: broda i czoło zostaje podparte. Oko, które nie jest badane musi być zamknięte lub przysłonięte. Badany musi fiksować wzrok w centralnej części perymetru – widoczny znaczek (warunek bezwzględny poprawnego wykonania badania). W innych miejscach półkolistej czaszy perymetru pojawiają się punkciki świetlne o różnej jasności, których zauważenie badany sygnalizuje.

Badanie pola widzenia ma duże znaczenie w diagnostyce uszkodzeń układu wzrokowego w przebiegu:

1. jaskry,

2. chorób nerwu wzrokowego,

3. różnych chorób siatkówki, oraz wielu chorób układu nerwowego