PORADNIE/LEKARZE

ODDZIAŁ UL. OKRZEI 51C

96-300 ŻYRARDÓW

TEL. 46 855 77 88

           46 855 84 84

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
1) dr Tymoteusz Nowakowski

2) dr Elżbieta Sałyga

3) dr Emilia Kotewska – Avramčeva

4) dr Janina Moczulska

5) prof. dr n med. Teresa Woźniakowska-Gąsicka

6) dr Rafał Paluch

7) dr Krystyna Wardak

8) dr Grzegorz Tymendorf

PORADNIA DIABETOLOGICZNA
1) dr Iwona Kozłowska

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
1) dr Małgorzata Zalewska

PORADNIA GINEKOLOGICZNA
1) dr Leszek Pydzik

2) dr Renata Firlej – Kucińska

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
1) dr Maria Cybulska

2) dr Małgorzata Wójtowicz

PORADNIA NEUROLOGICZNA

1) dr Elżbieta Lach

2) dr Emilia Kotewska – Avramčeva

3) r Monika Iżycka

PORADNIA DERMATOLOGICZNA
1) dr Barbara Gajewska – Moroz

2) dr Alicja Adwent

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

1) dr Krystyna Jędrychowicz – Rosiak

2) dr Piotr Zawirski

3) dr Helena Gworek

PORADNIA OKULISTYCZNA
1) dr Ewa Sędłak

PORADNIA MEDYCYNY PRACY
1) dr Elżbieta Śliwa

PORADNIA LECZENIA OSTEOPOROZY
1) dr Małgorzata Zalewska

2) dr Krystyna Jędrychowicz – Rosiak

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
1) dr Elżbieta Tyborowska

2) dr Izabela Zawadziłło

3) dr Jacek Tarkowski

PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI I DOROSŁYCH 
1) dr Anna Klimczak

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

1) dr Tomasz Sikorski

PORADNIA GERIATRYCZNA

1) dr Anna Szczygieł – Naziębło

PORADNIA ONKOLOGICZNA

1) dr Agnieszka Jankowska

PORADNIA CHIRURGICZNA
1) dr Jerzy Rybicki

PORADNIA ORTOPEDYCZNA
1) dr Piotr Nawrocki

2) dr Tomasz Słodkowski

PORADNIA PRELUKSACYJNA
1) dr Janina Moczulska

PORADNIA UROLOGICZNA
1) dr Cezary Rodziewicz

2) dr Witold Malendowicz

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
1) dr Jadwiga Zaręba-Chylińska

PORADNIA  CHORÓB PŁUC 
1) dr n med. Anna Elżbieta Klimczak

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
1) dr Krzysztof Czuperski

PORADNIA DIETETYCZNA
1) mgr Elżbieta Wrzodak

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
1) dr Iwona Kozłowska

PORADNIA PEDIATRYCZNA    TEL. 46 855 80 81
1) dr n med. Janina Moczulska

ODDZIAŁ UL. SPÓŁDZIELCZA 36

96-300 ŻYRARDÓW

TEL. 46 854 12 16

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
1) Jolanta Skopek
2) Anna Perkowska
3) Agnieszka Kubiak
4) Wojtek Kopytek

PORADNIA REHABILITACYJNA
1) mgr rehabilitacji Monika Wójcicka
2) Mgr Rafał Augustyniak
3) Mgr Agnieszka Szerszeniewska
4) Mgr Marta Koczyk
5) Mgr Paulina Pietrzak-Brysiak
6) Lic. Beata Dąbrowska
7) Lic. Mateusz Ciechanowicz
8) Lic Tomasz Kobus
9) Lic. Bartłomiej Nowak
10) Techn. masażysta Dariusz Rok