REHABILITACJA DOMOWA

Rehabilitacja domowa to sposób leczenia przeznaczony dla osób, które z przyczyn zdrowotnych nie poruszają się samodzielnie. Tacy chorzy nie są w stanie dotrzeć sami do przychodni, a tym samym zostają całkowicie pozbawieni możliwości rehabilitacji. Od stycznia 2018 r. NFZ zapewnia takim osobom bezpłatną rehabilitację w warunkach domowych. Warto wiedzieć, kiedy można z niej skorzystać i jak ćwiczyć, aby wrócić do pełnej sprawności.

W ramach rehabilitacji leczniczej świadczenia mogą być realizowane w warunkach ośrodka bądź oddziału dziennego, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych. Aby skorzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych potrzebne jest skierowanie od lekarza pracującego w ramach umowy NFZ.

W przypadku niektórych świadczeń, skierowanie jest potrzebne od lekarza specjalisty. Rehabilitacja domowa to bardzo wygodny sposób leczenia, bo to fizjoterapeuta przyjeżdża do domu chorego. 

Kto może korzystać z rehabilitacji domowej?

Fizjoterapia w warunkach domowych pozwala rehabilitantowi na indywidualną pracę z chorym. Przede wszystkim ten rodzaj zabiegów przeznaczony jest dla następujących osób:

 • po uszkodzeniu centralnego i obwodowego układu nerwowego,
 • po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, ale do 12 miesięcy od wypadku,
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych lub biodrowych, do 6 miesięcy od wykonania zabiegu,
 • po urazach kończyn dolnych, w ciągu 6 miesięcy od pojawienia się urazu,
 • po udarach (zarówno mózgowych, jak i krwotocznych), jeśli nie upłynęło 12 miesięcy od zachorowania,
 • z reumatoidalnym zapaleniem stawów,
 • chorobą Parkinsona,
 • z rdzeniowym zanikiem mięśni,
 • guzami mózgu,
 • w stanie wegetatywnym.

Ważne: należy zawsze pamiętać, iż wcześnie wdrożona rehabilitacja znacznie ogranicza ryzyko powikłań i zapobiega całkowitej niepełnosprawności.

Co zrobić, aby skorzystać z rehabilitacji w warunkach domowych?

Warunkiem koniecznym jest uzyskanie skierowania na zabiegi fizjoterapii. Skierowanie to może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub specjalista z zakresu:

 • rehabilitacji ogólnej,
 • rehabilitacji chorób narządu ruchu,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • ortopedii i traumatologii,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej

Na skierowaniu musi koniecznie znaleźć się adnotacja, iż rehabilitacja ma być przeprowadzana w domu pacjenta. Może być ona zlecona tylko w zakresie schorzeń, które znajdują się w wykazie świadczeń, wskazanym powyżej.

Ważne: NFZ refunduje do 80 dni zabiegowych w roku, do 5 zabiegów dziennie. Czas trwania rehabilitacji może być przedłużony tylko sytuacjach, uzasadnionych względami medycznymi, gdy efekt leczenia nie został w pełni osiągnięty. Wniosek o przedłużenie rehabilitacji domowej składa lekarz zlecający zabiegi. Kolejnym warunkiem koniecznym jest zgoda na taka rehabilitację dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Jak wygląda domowa rehabilitacja?

Podczas pierwszej wizyty w domu pacjenta rehabilitant ustala indywidualny plan rehabilitacji konkretnej osoby. Przeprowadzane jest tzw. badanie funkcjonalne oraz szeroki wywiad dotyczący jednostki chorobowej. Następnie określany jest rodzaj ćwiczeń i zabiegów oraz ich częstotliwość. 

Rehabilitacja w warunkach domowych nie odbiega jakością od tej wykonywanej w przychodniach. Każdy rehabilitant wyposażony jest w odpowiedni sprzęt, który pozwala na przeprowadzenie zabiegów, ćwiczeń czy masaży.  Pacjent musi potwierdzić własnoręcznym podpisem na kracie zabiegów, iż zabieg został w danym dniu przeprowadzony.

Jakie są zalety rehabilitacji domowej?

Zalet rehabilitacji domowej jest bardzo wiele. Do najważniejszych należą:

 • możliwość skorzystania z rehabilitacji przez osoby, które nie poruszają się samodzielnie,
 • indywidualne podejście do pacjenta,,
 • czas przeznaczony na zabiegi jest czasem wyłącznie poświęconym jednemu pacjentowi,
 • dom jako środowisko naturalne często motywuje do większej aktywności i zapału,
 • brak czynnika wstydu, który niekiedy pojawia się w miejscach publicznych,
 • brak kosztów dojazdu na rehabilitację lub kosztów noclegów,
 • oszczędność czasu pacjenta,
 • niekiedy możliwość dopasowania godzin zabiegów do sugestii pacjenta.

Rehabilitacja domowa ma również pozytywne oddziaływanie w przypadku małych dzieci. Często czują się one o wiele bezpieczniej w swoim domu, w otoczeniu bliskich im osób.