Dr Emilia Kotewska-Avramceva kandydatką do Sejmiku Mazowieckiego

MOJE PLANY :
ZDOBYCIE ŚRODKÓW NA :
1. NOWOCZESNY SZPITAL
2. ZAKUP REZONANSU MAGNETYCZNEGO
3.BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
4.BUDOWA OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH
5.REMONT ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW
6.ZAŁOŻENIE FUNDACJI LECZENIA DZIECI Z NOWOTWORAMI .
7.POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA NOWE INWESTYCJE.
8.DOFINANSOWANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH
9.PRZYWRÓCENIE SZKOŁY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH . .
10.SKRÓCENIE KOLEJEK DO BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH
 
WSPÓŁPRACA SŁUŻBY ZDROWIA Z SAMORZĄDEM W PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH .
 
JEŚLI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZA 
PROSZĘ O WSPARCIE .
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ .